תקנון אתר

בכל שאלה ניתן לפנות למוקד השירות 073-7272-747

תנאי השימוש והרכישה באתר “מושבניק”:

ברוכים הבאים לאתר מושבניק, מרכז הקניות המקוון של אתר מושבניק עד הבית  (“מושבניק”).
התנאים הבאים מגדירים את זכויותיכם והתחייבויותיכם בעת הקניה במושבניק כמו גם אילו מוצרים יסופקו לכם בפועל, האחריות על המוצרים המוצעים למכירה במושבניק (ככל שיש להם אחריות כזו) ומועדי אספקתם, מהי מדיניות המחירים הנהוגה במושבניק, כיצד תשוגר אליכם הזמנתכם, באילו תנאים אתם רשאים לבטל עסקאות שביצעתם באמצעות האתר ופרטים חיוניים נוספים.
הנכם מתבקשים, אפוא, לקרוא תנאים אלו בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינכם לבין מושבניק. כדי לאשר את הסכמתכם לתנאי השימוש והרכישה, עליכם לסמן את התיבה המתאימה בתחתית מסך ההרשמה. אם אינכם מסכימים לתנאים הללו, לא תוכלו להשלים את הליך ההרשמה למושבניק או לקנות במושבניק.

מהו אתר מושבניק?

מושבניק הוא מרכז הקניות המקוון של אתר מושבניק עד הבית . באתר זה תוכלו להזמין פירות וירקות ומצרכי מזון ומוצרים אחרים. את המוצרים תוכלו לרכוש גם באמצעות מרכז ההזמנות הטלפוני של מושבניק וכן באמצעות הפקס או המייל. במקרה של הזמנה מקוונת (כולל הזמנה טלפונית, פקס או באמצעות המייל), המוצרים ילוקטו ויסופקו לכם מהמרכז הלוגיסטי שלנו במושב מצליח. באופן זה יובטח לכם, שאיסוף המוצרים והובלתם לא יפגעו בטריותם.

מי עומד מאחורי אתר מושבניק?

אתר מושבניק מנוהל ומופעל ע”י פיני שטרית יעוץ קמעונאי בע”מ  ממושב מצליח 79. בכל שאלה הנוגעת לאתר מושבניק תוכלו לפנות למוקד שירות הלקוחות של “מושבניק” באמצעות טלפון מס’ 0737272747 או בפקס שמספרו 073-75-30700 או בדואר אלקטרוני service@moshavnik.co.il. מוקד שירות הלקוחות של מושבניק פועל בימים א’-ה’ בין השעות 08:00 ל-20:00.

באילו אזורים פועל אתר מושבניק?

שירות ההזמנות המקוון של מושבניק, כמו גם האפשרות להזמין מוצרים בטלפון, בפקס או במייל, מוגבלים לאזורים מסוימים ברחבי הארץ. אזורים אלה מתעדכנים ומשתנים מדי פעם. בהקלדת שם הישוב בביצוע ההזמנה, תחת “זמינות משלוחים” או בהליך ההרשמה תקבלו הודעה אם הוא נכלל באזורי החלוקה המוגדרים. מושבניק אינה יכולה לספק את השירות מחוץ לאזורי החלוקה המוגדרים. לפיכך לא תתקבל כל הזמנה, אשר המען המפורט בה מצוי מחוץ לאזורים אלה. גם אם הזמנה כזו נקלטה במחשבי מושבניק, מושבניק לא תהיה מחויבת לספקה.

מי רשאי לקנות באתר מושבניק?

בכפוף להוראות תנאים אלה, כל המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי תקף, רשאים לרכוש מוצרים באתר מושבניק, בתנאי שהשלימו את תהליך ההרשמה לשירות ומסרו את הפרטים המתבקשים במהלכו, לרבות מספר תעודת זהות או דרכון. רשאים גם חברה ועסק שהגיעו להסכם תשלומים עם הנהלת מושבניק. למרות זאת, מושבניק רשאית, שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר מושבניק – וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מושבניק לבטל את זכאותכם לבצע עסקאות באתר מושבניק בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם בעת ההרשמה באתר מושבניק מסרתם במתכוון פרטים שגויים;
אם ביצעתם מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר מושבניק או במושבניק, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של מושבניק;
אם השתמשתם בשירותי אתר מושבניק לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
אם הפרתם את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע מושבניק;
אם אתם חייבים כספים למושבניק או לחברות הקשורות עימה ולא פרעתם את חובכם, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו;
אם כרטיס האשראי שברשותכם נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי. 

ההרשמה לאתר מושבניק

בעת ההרשמה לאתר מושבניק תתבקשו למסור, בין השאר, פרטים אישיים שונים (כגון שם, מספר תעודת זהות, כתובת ודרכי ההתקשרות איתכם ועוד) את פרטי כרטיס האשראי שלכם. עליכם למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים.
שם משתמש וסיסמה – בעת ההרשמה לאתר מושבניק תתבקשו לבחור שם משתמש וסיסמה. בכל עת שתרכשו מוצרים באתר מושבניק, תוכלו להזין את שם המשתמש והסיסמה במקום המיועד לכך. שם המשתמש והסיסמה שבחרתם יזהו אתכם ויחסכו מכם את הצורך למלא שוב את פרטיכם האישיים. יהיה עליכם לוודא כי פרטיכם, כפי שהם מופיעים על גבי מסך המחשב, עדיין מעודכנים. אם אינם מעודכנים, אתם מתבקשים לתקנם  ולוודא מול שרות לקוחות של מושבניק שאכן התקבל השנוי(שם , משפחה.רחוב , עיר וכו )כדי שניתן יהיה לספק את הזמנתכם ובמקרה הצורך אף ליצור איתכם קשר. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אתכם לצורך הזדהות גם בעת הפניה למוקד שירות הלקוחות של מושבניק – לדוגמה, בבקשה לשינוי פרטי הזמנתכם.
שמרו על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונכם. הקפידו להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשישה חודשים לפחות. זיכרו: ככל שתחליפו את הסיסמה לעתים תכופות יותר, כך תיטיבו את ההגנה על המידע בחשבונכם.
מושבניק רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
לקוחות חדשים יתבקשו להציג בפני השליח את כרטיס האשראי וכן את תעודת הזהות שלהם. בכל שינוי באמצעי התשלום יתבקשו הלקוחות להציג את כרטיס האשראי החדש וכן תעודת הזהות של בעל הכרטיס.

מוצרים

מושבניק רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע ומגוון המוצרים באתר מושבניק. אשר על כן, העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר מושבניק במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה באתר מושבניק גם בעתיד. מושבניק תפעל כדי להגדיל את היקף ומגוון המוצרים וסוגיהם, אולם אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימליים כלשהם. מושבניק שומרת לעצמה את הזכות לספק כמות חלקית ממוצר מסוים או שלא לספק את המוצר כלל.
לתשומת לבכם: מוצרים מסוימים יסופקו לכם על-פי זמינותם במלאי. מוצרים אלה יזוהו בציון ברור בעמוד המוצר ומושבניק רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה את זהות היצרן ולשנותו מעת לעת. כך ייתכן שבמשלוחים שונים שתקבלו יסופקו אותם מוצרים מתוצרת שונה. הרשת תהא רשאית להגביל את כמות המוצרים ל-6 יחידות מכל מוצר. לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים באתר מושבניק.

“ההזמנות שלי” המלצות לקניה נוחה:

ההזמנות שלי

באפשרותכם לראות את כל ההזמנות הקודמות שביצעתם, על-ידי לחיצה על “ההזמנות שלי”. תוכלו לבחור את ההזמנה הרצויה וממנה את המוצרים הרצויים לכם וכך תחסכו זמן יקר.

מחירים

מוצרים הנמכרים לפי משקל
באתר מושבניק תמצאו מוצרים רבים, כדוגמת ירקות ופירות, שמחירם תלוי במשקל. מחירי מוצרים אלה מפורטים ליד כל מוצר ומוצר בצירוף יחידת המשקל אליה מתייחס המחיר (מחיר לק”ג, מחיר ל- 100 גרם וכד’).
מטבע הדברים, במוצרים המסופקים לפי משקל תיתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק לכם בפועל. החשבון הסופי ייערך על-פי משקל המוצרים בפועל (ולא בהכרח על-פי המשקל המבוקש, שציינתם בעת הזמנתכם).
חלק מהמוצרים הנמכרים לפי משקל מסופקים ביחידות שלמות (למשל, אבטיחים, מלונים וכיו”ב). בעת ההזמנה תתבקשו לבחור את מספר היחידות שברצונכם לקבל ואת משקלן המקורב. מחיר המוצר ייקבע על פי משקל היחידה שתסופק לכם בפועל.
דמי משלוח
לחשבון הסופי יצורפו דמי משלוח. 
עדכון מחירים
מושבניק זכאית לשנות את מחירי המוצרים כפי שיפורט להלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
אתר מושבניק מציע למכירה מאות מוצרים. לצד כל מוצר מוצג באתר מושבניק מחירו המעודכן בעת ביקורכם באתר. מחיר זה תקף עד לשעת חצות ביום ההזמנה בלבד. המועד הקובע לפיו יקבע מחיר המוצר הינו מועד ליקוט (איסוף) המוצרים שהוזמנו על ידכם.
אם עודכנו המחירים לפני שהסתיים תהליך הליקוט תחויבו לפי המחירים המעודכנים. הדבר תלוי, בעיקר – אך לא רק – בשעת ההזמנה ובמועד שאתם מבקשים לקבל את הזמנתכם. זה יהיה בהכרח המצב בעת שתבצעו הזמנה נדחית (הזמנה שאינה מיועדת לאספקה מידית אלא בזמן עתיד כלשהו).
מושבניק אינה מתחייבת שמחירי המוצרים באתר מושבניק יהיו בהכרח הזולים ביותר, או שתנאי התשלום יהיו הנוחים ביותר. ייתכן שמוצרים המוצעים למכירה באתר מושבניק יימכרו במחיר שונה, ואף זול יותר ברשתות שיווק אחרות. זיכרו: צרכנות נבונה מחייבת בדיקת והשוואת מחירים, וכלל זה תקף גם ביחס לרכישה באתר מושבניק.
בכל מקרה מובהר, כי המחיר הקובע הנו מחיר המוצר המופיע באתר ולא המחיר שיופיע (אם יופיע) על מדבקת מחיר המוטבעת על המוצר.
מע”מ
כל המחירים המפורטים באתר מושבניק נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ אם הוא חל לפי הדין. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.
חשבון משוער
הסכום הסופי, שבו תחויבו בגין הזמנתכם, יחושב על-פי משקל המוצרים, שנשלחו אליכם בפועל, ועל-פי מחיר הפריטים בגמר ליקוטם למשלוח. החשבון שיוצג לפניכם בעת השלמת ההזמנה באתר מושבניק הוא חשבון משוער בלבד. מטבע הדברים, יכול שיהיה הבדל בין סכום זה לבין סכום החשבון הסופי. הדבר נובע, בין היתר, מעדכון מחירים, תוספות או זיכויים בגין מבצעים שונים באתר מושבניק, אספקת מוצר חלופי, שינוי במשקל של מוצרים הנמכרים לפי משקל וכדומה’.
סכום מינימום להזמנה
מושבניק לא תהיה חייבת לספק הזמנות שסכומן הכולל (בעת השלמת ההזמנה באתר מושבניק ובטרם הליקוט) אינו עולה על סכום מינימום של 150 ₪ (מאה חמישים שקלים חדשים) לא כולל דמי משלוח, וכפי שייקבע מעת לעת. את סכום המינימום העדכני תוכלו בכל עת לבדוק בתנאי השימוש והרכישה.

אמצעי התשלום
אתר מושבניק מכבד תשלום באמצעות כרטיסי אשראי תקפים בלבד, אשר הונפקו על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, למעט כרטיסי תייר וכרטיס אשראי דיירקט. זאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט ובאופן שבו הן מתירות זאת, בהתאם לסוג כרטיס האשראי שבידכם. בנוסף לכרטיס אשראי תקף, כאמור, עליכם להיות בעלי תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף.
מושבניק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר מושבניק, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום, שאתר מושבניק מכבד.

תנאי ומועדי התשלום
תנאי ומועדי התשלום יהיו בהתאם לנוהג באתר מושבניק בעת אספקת ההזמנה בפועל. מועדי התשלום ומספר התשלומים האפשרי יוצגו לאישורכם בעת אישור ההזמנה.

מבצעים, הטבות והנחות
אתר מושבניק מציע מבצעי-קניה, הטבות והנחות ללקוחותיו. מושבניק רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. אתר מושבניק מציע מגוון קופונים או הנחות על סל הקניה – אין כפל קופונים ו/או הנחות סל.
לתשומת לבכם: אין לכם זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר מושבניק. כל שינוי בפרטי הזמנתכם או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותכם למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכשתם מוצר והייתם זכאים לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיו זכאים לאותה הטבה; אם החלפתם מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיו זכאים להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי; אם סכום הזמנתכם פחת בשל העובדה שמשקל המוצרים שסופקו לכם שונה מכפי שהזמנתם, יכול שתישלל זכאותכם למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לכם אלמלא פחת מחיר ההזמנה. תוכלו להינות ממבצעים, קופונים או הנחות סל רק אם יהיו תקפים במועד האספקה אותו בחרתם.
דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותכם למבצעים, הטבות או הטבות באתר מושבניק. יחד עם זאת, שירות הלקוחות של מושבניק ישתדל להודיע לכם טלפונית ולקבל את הנחיותיכם במקרה שזכאותכם למבצע, הטבה או הנחה תישלל או תשתנה עקב שינוי בפרטי הזמנתכם.
המבצעים תקפים עד גמר המלאי, במבצעים בהם משתתפים מספר מוצרים בעלי מחיר שונה, ההטבה תינתן עבור וביחס למוצר הזול מביניהם.

מועדון לקוחות
מושבניק רשאית, אך לא חייבת, להנפיק ללקוחות אתר מושבניק כרטיס חברות במועדון צרכנים. הכרטיס הינו קניינה של מושבניק והשימוש בו כפוף לתקנון המועדון. כרטיס המועדון יכול שיקנה למחזיקים בו זכות להטבות כאלה ואחרות ברכישת מוצרים באתר מושבניק, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של מושבניק וכמפורט בתקנון המועדון.
במקרה כזה, בעת הרישום באתר מושבניק תתבקשו לעדכן את מספר כרטיס מועדון הלקוחות של מושבניק שברשותכם, כדי שתוכלו ליהנות מכל ההטבות והזכויות, אשר נצברו לזכותכם בכרטיס שאתם מחזיקים. אתם לבדכם אחראים להזין את פרטי הכרטיס המדויקים, לעדכנם מעת לעת ולנצל את הזכויות וההטבות המגיעות לכם כחברי מועדון.
זיכרו: אם תמסרו פרטים שגויים או תמנעו מעדכון פרטי כרטיס המועדון התקף שברשותכם לא תוכלו לצבור הטבות וזכויות בעת הקניות באתר מושבניק. במקרה כזה לא תהיה לכם כלפי מושבניק ו/או מי מטעמה כל טענה, תביעה או דרישה.

ליקוט ומשלוח
המוצרים והמצרכים שהזמנתם יסופקו לכם באמצעות שליח מהמרכז הלוגיסטי של מושבניק. מושבניק אינה חוסכת במאמצים כדי לספק לכם מוצרים טריים מאיכות טובה ולספק את כל הפריטים שהזמנתם. יחד עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח כי השירות המוענק באתר מושבניק יספק את דרישותיכם או יהיה נקי מטעויות אנוש, לרבות טעויות בליקוט המוצרים על פי ההזמנה.
מוצרים שאזלו
אספקת המוצרים בפועל כפופה למלאי המוצרים והמצרכים שיימצא באותה עת במרכז הלוגיסטי. מושבניק אינה חייבת לספק ולא תספק מוצרים שלא יימצאו בעת הליקוט במרכז. מובן שלא תחויבו עבור מוצרים שלא יסופקו בפועל. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מושבניק ו/או מי מטעמה בגין מוצרים שלא סופקו (למעט אי חיובכם תמורתם).
אם הזמנתם מוצר באתר מושבניק ובעת הליקוט התברר שהוא אינו נמצא במלאי שבמרכז, ייעשה מוקד שירות הלקוחות של אתר מושבניק מאמץ לפנות אליכם כדי לקבל את הסכמתכם מראש להחלפת המוצר. בתהליך הרישום באתר מושבניק תתבקשו למסור את הוראותיכם לגבי כל מקרה שבו לא יעלה בידי מוקד השירות ליצור איתכם קשר.
מושבניק תשתדל, כמובן, לספק את הזמנתכם כפי שהיא. לצורך כך תוכלו לצרף במהלך ההזמנה הערות באשר למוצרים חלופיים או דומים, שתהיו מעוניינים לקבל במקרה של חוסר.
אריזה
המוצרים ייארזו באריזות נספק, או בכל אריזה סבירה אחרת שבאותה עת תמצא בידי מושבניק. המוצרים והמצרכים שהזמנתם יסופקו לכם במצבם כפי שהוא (As Is), בכפוף לקיומם במלאי במרכז הלוגיסטי בעת ליקוט המוצרים למשלוח.
מועדי אספקה
המוצרים יסופקו למען, שיימסר על ידיכם במועד ההרשמה או למען שיפורט בטופס פרטי המשלוח. בעת ההזמנה, תתבקשו למסור באתר מושבניק גם את התאריך ותחום השעות, המועדפים לקבלת המשלוח, על- פי חלונות האספקה המפורטים באתר. במועד זה עליכם להיות נוכחים בכתובת כדי ששליחי מושבניק יוכלו למסור את ההזמנה לידיכם. תשומת לבכם כי על מנת לקבל את המשלוח ביום ביצוע ההזמנה, יש לבצע אותה לא יאוחר מהשעה 11:30.
שליחי מושבניק אינם חוסכים במאמץ כדי לספק את ההזמנה בתחום השעות המבוקש שנקבע בהזמנה. אם יסופקו לכם המוצרים באיחור העולה על שלש שעות, תזוכה הזמנתכם בסכום דמי המשלוח, ופרט לכך לא תהיו זכאים לכל פיצוי אחר מכל מין וסוג ממושבניק. מוקד שירות הלקוחות של אתר מושבניק ישתדל לעדכן אתכם בכל מקרה של שינוי במועד האספקה. פרט לביטול דמי המשלוח בנסיבות האמורות, לא תהיה לכם כל טענה דרישה או תביעה כלפי מושבניק ו/או מי מטעמה במקרה שמועד האספקה יהיה שונה (מוקדם או מאוחר) מהמועד המועדף הנקוב בהזמנה, ובכל מקרה לא תהיו פטורים מלשלם עבור ההזמנה עצמה.
אם בעת אספקת המשלוח לא תהיו נוכחים במקום, אתם מסכימים בזאת שהמשלוח יימסר לידי מי שיהיה נוכח במקום באותה עת – או יושאר בסמוך לדלת הבית, אם איש אינו נוכח. האחריות, במקרה זה, לטריות המוצרים ומועד תפוגתם, תחול עליכם בלבד. מושבניק לא תישא באחריות כלשהי לאובדן, קלקול, שבר או ליקוי שיתרחשו בגין השארת המוצרים בסמוך לדלת מענך.
בדיקת המשלוח
הנכם מתבקשים לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לכם בצמוד למשלוח, בלי לעכב את השליח. בכל שאלה או בירור אודות ההזמנה שסופקה תוכלו לפנות למוקד שירות הלקוחות של אתר מושבניק בטלפון 073-7272-747 או בדואר אלקטרוני service@moshavnik.co.il תוך 24 שעות ממועד האספקה.

מדיניות החזרת מוצרים, שינויים וביטולים
מושבניק עושה מאמץ לאפשר לכם לשנות את פרטי הזמנתכם ואף לבטלה. לא בכל רגע ניתן לבצע שינויים כאמור. ההוראות הבאות קובעות באיזה אופן ומתי תוכלו לשנות משלוחים, להחליף או לבטל פריטים ומוצרים שהזמנתם ואף לבטל כליל את ההזמנה. כל בקשה לשינוי כאמור יש להפנות למוקד שירות הלקוחות של מושבניק בטלפון 0737272747 או בדואר אלקטרוני service@moshavnik.co.il בעת הפניה תתבקשו להזדהות באמצעות שם המשתמש והסיסמה שבחרתם במהלך הרישום באתר מושבניק. נא הכינו אותם מראש כדי לזרז את הטיפול בבקשה.
לפני משלוח ההזמנה

על מנת לשנות הזמנה יש לפנות לשירות הלקוחות בטלפון *8276  עד השעה 8:00 באותו יום.

ביטול הזמנה ניתן לבצע עד השעה 8:00 ביום השילוח. 

מרגע שהחל תהליך הליקוט, לא תוכלו לשנות את פרטי הזמנתכם או לבטלה.
לאחר אספקת ההזמנה
לאחר קבלת המשלוח תוכלו להחזיר או להחליף מוצרים בהזמנה הבאה, בהתאם למדיניות החזרת המוצרים של מושבניק המפורטות להלן.
אתם רשאים לבטל כל הזמנה שביצעתם באתר מושבניק, או חלק מן המוצרים והמצרכים שקיבלתם, ולהחזיר את המוצרים והמצרכים שרכשתם. כדי לבטל הזמנה או רכישת מוצרים מסוימים, תוכלו לעשות זאת בתיאום עם מוקד שירות הלקוחות של אתר מושבניק בפרקי הזמן המופיעים מטה –

במוצרים שנרכשו בתפזורת (כדוגמת ירקות ופירות) – בהתאם לחוק מוצרי מזון טריים .(מוצרים פסידים)
במוצרי מזון אחרים – בתוך 48 שעות ממועד קבלתם .בתנאי שהם סגורים ולא נעשה בהם שימוש .
במוצרים שאינם מוצרי מזון או טובין פסידים אחרים כמשמעם בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 עד שבועיים ממועד קבלתם בפועל.
את המוצרים תוכלו להחזיר למרכז הלוגיסטי של מושבניק. לאחר החזרת המוצרים תזוכו במחיר ששילמתם עבורם (לא כולל דמי המשלוח). הזיכוי יבוצע באמצעות כרטיס האשראי שלכם. מושבניק תהיה רשאית לגבות מכם דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבין השניים – ובלבד שההחזרה לא נבעה מפגם או קלקול במוצר. במקרה של פגם או קלקול כאמור לא תחויבו בדמי ביטול.
אם פתחתם את אריזת המוצר, השתמשתם בו או צרכתם אותו, לא תוכלו להחזירו אלא אם כן היה המוצר מקולקל.

במידה ויש בעיה במוצר, שימרו על המוצר באריזתו ומיסרו אותו לשליח בעת ביצועו החלפת המוצר או לשם קבלת זיכוי עבורו.
בכל מקרה, החזרה והחלפה של מוצרים, תיעשה בהתאם ובכפוף לכל דין, לרבות הנחיות משרד הבריאות.

קישורים
במידה ויש באתר מושבניק קישורים (‘לינקים’) לאתרי אינטרנט, שאינם בבעלות מושבניק (לרבות קישורים למודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים), עליכם לזכור שתוכנם של אתרים אלה אינו נקבע על ידי מושבניק ואין לה שליטה עליהם. יתכן שתמצאו שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צורכיכם, או שאתם מתנגדים לתוכנם, או סבורים כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מושבניק אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה על אחריותכם בלבד. מושבניק ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים או באתרי אינטרנט, שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים ממושבניק או בעקבות ביקורכם באתר מושבניק.
מושבניק איננה מתחייבת כי כל הקישורים (‘לינקים’) שימצאו באתר מושבניק יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר אינטרנט פעיל. מושבניק רשאית לסלק ממושבניק קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

פרטיות
אתר מושבניק הנו מאגר מידע שנרשם על פי דין. הפרטים האישיים שאתם מוסרים בעת ביצוע ההרשמה ולאחר מכן בעת ביצוע ההזמנה באתר מושבניק יישמרו במאגר המידע. אינכם חייבים לפי החוק למסור פרטים אלו למושבניק ומסירתם תלויה ברצונכם בלבד. עם זאת מושבניק לא תוכל לספק את הזמנתכם אם לא מסרתם פרטים אלו. במהלך ביצוע רכישה ייאספו על ידי האתר פרטייך האישיים הכוללים בין היתר את שמך המלא, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון וכיו”ב. השימוש במידע זה נועד על מנת לשפר וליעל את השירות באתר. למען הסר ספק, לא מתבצע איסוף של מספר כרטיס אשראי.
מושבניק שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מושבניק מידע אודות הרגלי הקניה שלכם, צרכיכם, מוצרים שרכשתם, מידע או פרסומות שקראתם באתר מושבניק, העמודים שצפיתם בהם, ההצעות שעניינו אתכם, אמצעי התשלום ששימשו אתכם וכל מידע אחר.
הינכם מסכימים בזאת כי כל הפרטים הנאספים על ידי המערכת במהלך הליך הרכישה ייאגרו במסד הנתונים של החברה ויכולים לשמש אותה לביצוע מחקר סטטיסטי ו/או ועל מנת ליידע אותכם בדבר מוצרים ושירותים (המוצעים על ידי האתר ועל ידי צדדים שלישיים) העשויים לעניין אותכם ולשגר אליכם דברי פרסומת. את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת תהיה החברה רשאית להביא לידיעתכם באמצעות (א) משלוח לכתובת המגורים שלכם; (ב) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרתם; (ג) הודעות מסרים קצרים, בין השאר לטלפון הסלולארי שלכם (SMS); (ד) מערכות חיוג אוטומאטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד שלכם או הקווי
מושבניק לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים ומידע המזהה אתכם אישית, ואשר נאסף בעת פעילותכם באתר מושבניק, למעט במקרים המפורטים להלן:

במקרה שהעברה כזו דרושה כדי לזכותכם בהטבות במסגרת מועדון צרכנים, המשרת את לקוחות מושבניק. במקרה זה תהיה מושבניק רשאית גם לקבל מן המועדון את כל המידע אודותיכם, הדרוש לה כדי לזכותכם בהטבות אלה.
במקרה שהפרתם את הוראות תנאי השימוש באתר מושבניק או כל הסכם בינכם לבין מושבניק או אם ביצעתם באמצעות אתר מושבניק, או בקשר עמה, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; אם התקבל בידי מושבניק צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי כל דין אחר; בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינכם לבין מושבניק; אם מושבניק תמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות אתר מושבניק במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד חדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם באתר מושבניק ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות בהסכם זה;
מושבניק רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרתם בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיכם בעת השימוש באתר מושבניק לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטית וכן לדיוור ישיר (במידה ואישרתם זאת בטופס פרטים אישיים), הן למבצעים והן לפרסומות, ובאישורכם תנאים אלה הנכם מביעים את הסכמתכם המפורשת לכך. מושבניק תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליכם אישית או מזהים אתכם באופן אישי.
בעת השימוש באתר מושבניק, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים שהוצגו בפניכם, המודעות שבהן צפיתם, התכנים שעניינו אתכם, כמה זמן שהיתם באתר ואילו פעולות ביצעתם בו. אם אתם רק מבקרים באתר, מבלי להזדהות, המידע שייאסף יישא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. במקרה זה המידע לא ישויך לפרטיכם האישים, השמורים במערכות המחשב של מושבניק אם בחרתם לקנות בו.

הסכמתכם כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח – 2008. מובהר כי על אף הסכמתכם כאמור, אתם תהיו רשאים לחזור בכם מהסכמתכם זו על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך בה שוגר אליכם דבר הפרסומת.

בהסכמתכם לתנאי השימוש, הנכם מרשים לחברה לעשות שימוש במידע שייאגר אודות שימושכם באתר לצורך הפקת וניתוח סטטיסטי והעברתו לצדדים שלישיים כל עוד המידע אינו מזהה אתכם באופן אישי והכל בכפוף להוראות החוק.

החברה מתחייבת כי לא תמסור את פרטי לקוחותיה לגורם צד ג’ כלשהו ולא תעשה כל שימוש לרעה במידע הנאסף.

במידה ונשלח למשתמש תוכן שיווקי באמצעות מערכת דיוור אוטומטית בניגוד לרצונו יש לפנות לחברה בדואר חוזר לצורך הסרתו מרשימת התפוצה.

החברה רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” הנשמרות על גבי המחשב האישי שלכם. נציין כי בעוגיות לא נשמר אף פריט מידע שיכול לזהות את המשתמש באופן אישי ושמורה לך הזכות למחוק את ה”עוגיות” הללו בכל עת באמצעות הדפדפן.

 

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח החוק. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי מושבניק משמש לצורך פניה אישית אליכם, בהתבסס על השתייכותכם לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), כי אז אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע. מושבניק תמחק במקרה זה רק את המידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליכם בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש למושבניק לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעתם באתר מושבניק – יוסיף להישמר במושבניק על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליכם. אם בתוך 30 יום לא תקבלו הודעה כי המידע שנתבקשה מושבניק למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיו זכאים לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה למושבניק לפעול כאמור.
אתר מושבניק משתמש ב”עוגיות” (Cookies) כדי לשמור את שם המשתמש והסיסמה שלכם, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר מושבניק, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות וכדי לסייע בתפעולו. ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלכם יוצר לפי פקודה ממחשבי אתר מושבניק ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב שלכם. קבצים אלה מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרתם, משך הזמן ששהיתם באתר, מהיכן הגעתם אל האתר, מדורים ומידע שאתם מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן, ומושבניק נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי אתר מושבניק יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
אם אינכם רוצים לקבל Cookies, תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. לשם כך נא היוועצו בקובץ העזרה של הדפדפן. זכרו, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר מושבניק או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתם יכולים למחוק את ה- Cookies במחשבכם בכל רגע. הואיל וה- Cookies מונעות מכם לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות והן יכולות להחזיק מידע אחר בדבר העדפותיכם, אל תמחקו אותן אלא אם כן אתם משוכנעים שרשמתם תחילה במקום בטוח את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר מושבניק.

אבטחת מידע
מושבניק מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר מושבניק. חדירה למערכות המחשב של מושבניק או של מושבניק מהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל, אשר עונשה עד חמש שנות מאסר. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, מושבניק אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את אתר מושבניק. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת מושבניק יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר מושבניק – לרבות מידע שנאגר אודותיכם – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מושבניק ו/או מי מטעמה.
אתם מתחייבים כי לא תבצעו כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי מושבניק או אתר מושבניק, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.
מושבניק לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש שלכם, או לכל שימוש לרעה במידע זה, הנובע מכך שלא שמרתם את שם המשתמש והסיסמה בסודיות, או מכך שמסרתם אותם לצד שלישי או מכך שלא עדכנתם את סיסמאותיכם לעיתים תכופות, כמומלץ בתנאים אלה.

אחריות
חלק מהמידע בדבר המוצרים המוצעים למכירה באתר מושבניק, למעט מחירם, מקבלת מושבניק מיצרני המוצרים והיא מזינה אותו אל האתר כפי שהוא (AS IS). מושבניק אינה בודקת את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, והיא לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבם או התאמתם לצורכיכם או לתיאורם.
כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין מראהו במציאות, בין השאר בגלל העובדה שהתמונות מוצגות לנגד עיניכם על גבי מסך המחשב.
מושבניק אינה מתחייבת שהמוצרים המוצעים למכירה באתר מושבניק יהלמו את צורכיכם ודרישותיכם. האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצורכיכם חלה תמיד עליכם, גם אם לשם ביצוע הרכישה נעזרת במנגנוני החיפוש המצויים באתר מושבניק.
מושבניק לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לכם במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים, אשר סופקו לכם היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים – אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצידה של מושבניק. במקרה זה תהיה אחריות מושבניק מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר.
השירות באתר מושבניק ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS). לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מושבניק ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצורכיכם ולדרישותיכם.
מושבניק עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר מושבניק. יחד עם זאת, מושבניק אינה מתחייבת שהשירות באתר מושבניק לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.
במסגרת הביקור באתר מושבניק יוצג בפניכם מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה ממושבניק ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, מושבניק אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכלו לבוא למושבניק ו/או מי מטעמה בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באמצעות מושבניק באתר מושבניק ואשר מקורו מצדדים שלישיים.
מושבניק לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים, שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים ממושבניק או בעקבות ביקורכם באתר.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר מושבניק, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של מושבניק בלבד, או של צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגרפי של אתר מושבניק, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של מושבניק מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר מושבניק, בבסיס הנתונים באתר מושבניק, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר מושבניק בלא קבלת הסכמתה של מושבניק מראש ובכתב.
אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר מושבניק לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של מושבניק מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו”ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד.
אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו מושבניק, אלא בכפוף לקבלת הסכמת מושבניק לכך מראש ובכתב.
השם מושבניק וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר מושבניק (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של מושבניק וסימני המסחר שלה – הם כולם רכושה של מושבניק בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

איסור שימוש מסחרי
אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המתפרסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימות המוצרים והשירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של מושבניק בכתב ומראש.

שינויים באתר ובשירות

אתר זה מופעל על ידי חברת&a